VAUVOJEN VÄRIKYLPY™ – MONIAISTISESTI JA ELÄMYKSELLISESTI VÄRIEN MAAILMAAN

Vauvojen värikylpy on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tuottamia jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä.


Vauvojen värikylpy -työpajan keskeinen sisältö perustuu värien ja materiaalien moniaistiseen kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen, vuorovaikutukselliseen työskentelyyn, hetkessä olemiseen ja toimijalähtöisyyteen. Toiminta perustuu ajattelulle, että itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää.  


Vauvojen värikylpy -toimintaideasta ja sen kehittämisestä vastaa Porin lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä yhdessä ohjaajien kanssa. Porin lastenkulttuurikeskuksen kautta Vauvojen värikylpy -toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti.

 

 

 

Tästä uusille nettisivuille:


https://www.pori.fi/
vauvojen-varikylpy

 


Tilaa Vauvojen värikylpy -julkaisu
  Porin taidemuseon museokaupasta.